Wat is AES encryptie?

Vind je het ook belangrijk dat je online privacy wordt gewaarborgd, zodat je in privé en veilig berichten en bestanden kunt overdragen? Lees dan gauw verder. In dit artikel lees je namelijk meer over het belang van AES encryptie, zodat de verzonden informatie tussen jou en de ontvanger blijft.

Mis het niet
ExpressVPN verhoog je je online privacy aanzienlijk

Als je een abonnement van 12 maanden neemt, krijg je maar liefst een kwart jaar cadeau. Daarbovenop kun je een niet goed, geld terug garantie inzetten bij deze aanbieder. Zo kun je een maand lang profiteren van een kosteloze VPN bij de excellente aanbieder ExpressVPN. Bij ExpressVPN geniet je ook van AES encryptie, waardoor je online privacy wordt gewaarborgd.

Het artikel is bijgewerkt op: 21 juni 2024

Inleiding

In dit onderdeel zal worden ingegaan op de centrale vraag: wat is AES encryptie? Na het toelichten van de definitie, zal ook onder andere de belangrijke rol van AES encryptie in moderne communicatie worden toegelicht.

De definitie van AES encryptie

De Advanced Encryption Standard (ook wel AES) is een algoritme dat dezelfde sleutel gebruikt om beveiligde gegevens te coderen en te decoderen. Het is dus een methode waarmee informatie wordt omgezet in een geheime code die de ware betekenis van de informatie verbergt. In plaats van een enkele versleutelingsronde, ondergaan gegevens verschillende rondes om het moeilijker te maken (vandaar de benaming advanced). Het wordt ingezet om online communicatie sterk te beveiligen aan de hand van een geavanceerde versleutelingstechniek.

aes encryptie

Deze vorm van encryptie, namelijk AES encryptie, wordt zelfs door de Amerikaanse overheid toegepast om geheime online informatie te beschermen. Niet alleen de Amerikaanse overheid maakt hier gebruik van. Ook op wereldwijde schaal wordt deze vorm van encryptie succesvol toegepast om gegevens te beveiligen. Dit is ook handig voor jou als gebruiker.

Het belang van encryptie in moderne communicatie

Encryptie zorgt er dus voor dat online gegevens niet zichtbaar zijn voor buitenstaanders. Dit zorgt ervoor dat niet alleen gevoelige informatie, maar ook alledaagse informatie die privé behoort te blijven, kan worden beschermd. Ook in moderne communicatie is dit erg belangrijk, omdat encryptie ervoor zorgt dat informatie op een veilige wijze kan worden overgedragen zonder dat een derde partij hier zomaar bij kan.

Data encryptie is belangrijk omdat het niet alleen je online privacy beter beschermt, maar het biedt ook bescherming tegen online aanvallers (zoals hackers). Zo ben je bijvoorbeeld ook beter beschermd tegen identiteitsdiefstal terwijl je bijvoorbeeld een kopie van je paspoort (in vertrouwelijkheid) online stuurt. Het is immers niet de bedoeling dat iemand anders dan de ontvanger dit in handen krijgt. Dat is hoe encryptie je ook beschermt tegen online kwaaddoeners terwijl je moderne communicatie toepast.

Het doel van de structuur

Het AES coderingsalgoritme is een symmetrisch blokcijfer algoritme. Wat betreft het symmetrische aspect, betekent dit dat dezelfde sleutel wordt gebruikt om gegevens zowel te coderen (dus onleesbaar te maken) als te decoderen (dus weer leesbaar te maken voor de ontvanger). Vergeleken met een asymmetrische sleutel, heeft een symmetrische sleutel minder rekenkracht nodig, waardoor je dus kunt rekenen op meer snelheid tijdens decoderings- en coderingsprocessen.

Als het gaat om het blokcijfer aspect, gaat het uiteindelijk om het aantal bits. AES converteert individuele blokken met sleutels van 128, 192 en 256 bits. Dit zijn dus de drie varianten van AES encryptie (AES 128, AES 192 en AES 256 encryptie), waar straks verder op in zal worden gegaan. Wel is het alvast handig om te weten: hoe hoger het aantal bits, hoe hoger het beveiligingsniveau.

Geschiedenis

Hieronder lees je meer over de geschiedenis, zoals hoe verschillende encryptie methodes en technieken tot stand zijn gekomen.

De ontwikkeling van encryptie technieken

Het grootste informatietechnologie bedrijf ter wereld, namelijk IBM, heeft in de jaren 60 een ‘cryptogroep’ gevormd. Concreet gezien hebben ze een blokcodering ontworpen om de gegevens van hun klanten te beschermen.

Vervolgens is dit in 1973 in de Verenigde Staten overgenomen. Het ging hierbij om de Data Encryption Standard, wat ook wel bekend staat als DES. Data Encryption Standard had echter grote gebreken en werd vervangen. Het was in het jaar 2002 waarin Advanced Encryption Standard op de voorgrond kwam en werd geïmplementeerd in de Verenigde Staten.

Dit is uiterst veilig gebleken en AES encryptie wordt nog steeds gebruikt, ook op overheidsniveau (en niet alleen in de Verenigde Staten). Tot op de dag van vandaag staat AES op globale schaal bekend als de veiligste encryptie techniek. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven maken hier goed gebruik van.

De behoefte aan een veiliger encryptie algoritme

Zoals kort toegelicht, kwam AES in 2002 op de voorgrond omdat het een veiligere encryptie techniek bleek te zijn. Tot op de dag van vandaag wordt dit toegepast, omdat het consistent veilig is gebleken. Het faciliteert het beschermen van data door het versleutelen van informatie.

Alle varianten van AES zijn sterker beveiligd dan de 56-bits sleutel van DES. Immers, bij AES is een 128-bits sleutel het minimum. De 56-bits sleutel van DES is immers zwak en kwetsbaar gebleken, vandaar dat het werd vervangen door AES, wat minstens 2 keer zo sterk is als DES.

hoe werkt encryptie

De introductie van het AES encryptie algoritme

AES biedt sterke beveiliging om zorgeloos online te kunnen communiceren. Als het gaat om AES, zijn er diverse basisprincipes die het makkelijker maken om het AES encryptie algoritme te begrijpen. In het volgende onderdeel zal hier verder op in worden gegaan, zodat je ook een antwoord hebt op de vraag: hoe werkt encryptie eigenlijk?

Het begrijpen van AES encryptie

De belangrijkste basisprincipes zullen hieronder worden toegelicht.

Basisprincipes van AES encryptie

De drie basisprincipes zijn: het SPN netwerk, het sleutel uitbreidingsproces en de coderings- en decoderingsprocessen.

Substitutie Permutatie Netwerk (SPN)

AES is gebaseerd op het zogeheten SPN netwerk, namelijk het substitutie permutatie netwerk. Dit netwerk bestaat uit een klasse van blokcijfers, wat gebaseerd is op rondes van een herhaalde reeks wiskundige principes. Er kan dus worden gesteld dat de structuur bestaat uit wiskundige aspecten. Daarbij kan er worden gesproken van een algoritme, aangezien een algoritme bestaat uit een reeks met instructies. De instructies worden geformuleerd aan de hand van een wiskundige formule, wat dus zorgt voor een zekere mate aan structuur.

Sleutel uitbreidingsproces

Wat betreft het sleutel uitbreidingsproces, bestaat dit uit diverse stappen, waaronder shift rows en mix columns. Deze twee cruciale stappen zullen dan ook later verder worden besproken. Dit zijn complexe stappen die ervoor zorgen dat je gegevens niet zomaar kunnen worden gekraakt. Dergelijke stappen zoals shift rows en mix columns zorgen ervoor dat veilige sleutels worden gegenereerd, zodat je verzekerd bent van een hoog beveiligingsniveau bij het versleutelen van je gegevens.

Coderings- en decoderingsprocessen

Als het gaat om het coderingsproces, dan gaat het concreet gezien om het onleesbaar maken van een leesbaar bericht, zodat onbevoegden dit niet kunnen lezen. Het decoderingsproces bestaat juist uit het omzetten van een gecodeerd bericht naar zijn oorspronkelijke vorm, wat bestemd is voor de ontvanger. De processen met betrekking tot coderen en decoderen zorgen ervoor dat je online privacy goed beschermd is.

Sleutel componenten van AES

In dit onderdeel kun je meer lezen over de sleutel componenten, waaronder shift rows en s-box.

S-box

De s-box betreft een basiscomponent van algoritmes, wat bestaat uit symmetrische sleutels die zorgen voor substitutie. Concreet gezien zorgt de s-box ervoor dat de relatie tussen de sleutel en cijferreeks wordt verdoezeld, waardoor verwarring wordt gewaarborgd. Zo kun je veiliger berichten sturen.

Mix Columns transformatie

Bij de mix columns transformatie, kun je letterlijk transformatie verwachten. Mocht je willen weten wat er dan plaatsvindt: er worden vier bytes in elke kolom gecombineerd. Dergelijke combinaties dragen dus ook bij aan het onleesbaar maken van je bericht, omdat het combineren van bytes zorgt voor complexiteit. Bytes is wat apparaten gebruiken om tekens te laten zien, zoals cijfers of letters, maar ook symbolen.

De mix columns transformatie leidt tot diffusie en dus meer complexiteit. Evenals de functie van de s-box, zorgt de mix columns transformatie ervoor dat AES veel beter beveiligd is tegen ongewenste crypt analyse van buitenaf. In andere woorden: dit sleutel component draagt er ook aan bij dat je beschermd bent tegen onbevoegden die je privé berichten willen lezen.

Shift Rows en Add Round Key bewerkingen

Ook shift rows bewerkingen zorgen voor meer complexiteit. Zo wordt elke byte van de tweede, derde en vierde rij naar links verschoven. Dan is het bericht ook niet meer in zijn oorspronkelijke staat. Hoewel de eerste rij op dezelfde plek blijft, worden de laatste drie rijen respectievelijk een, twee en drie keer naar links verschoven.

Als het gaat om add round key bewerkingen, past AES een strak sleutelschema toe – afhankelijk van de variant. Zo bieden verschillende AES varianten (namelijk AES 128, AES 192 en AES 256) verschillende rondes aan. Een sleutelschema zorgt ervoor dat de benodigde aantal rondes wordt toegepast.

AES sleutel groottes en varianten

Als het gaat om verschillende AES varianten, vind je in dit onderdeel meer informatie over diverse varianten en bijbehorende sleutel groottes.

wat is aes

Sleutel groottes omtrent AES

AES-128

AES-128 heeft, zoals de benaming al suggereert, een sleutel lengte van 128 bits om een blok berichten zowel te coderen als te decoderen. Deze variant bevat tien coderingsrondes.

AES-192

Als het gaat om AES-192, kun je een sleutel lengte van 192-bits verwachten. Zoals toegelicht, zorgen meer bits voor meer veiligheid. Deze variant is dus nog veiliger dan AES-128, aangezien je twaalf coderingsrondes kunt verwachten.

AES-256

Wellicht denk je: maar wat is AES 256 encryption algorithm? Dit is de meest veilige AES encryptie variant. Met 256-bits sleutels is het de variant met de langste sleutel lengte, met maar liefst veertien coderingsrondes. Mocht je willen weten wat dit zo veilig maakt: een hacker moet dan maar liefst door 2256 verschillende combinaties heen om een AES-256 gecodeerd bericht te kunnen kraken. Dit is vrijwel onmogelijk.

De varianten van AES encryptie

In dit onderdeel kun je meer lezen over de varianten van AES.

AES in Electronic Code Book (ECB) modus

De elektronische codeboek modus (ECB) is de simpelste modus als het gaat om coderen. Immers, het bericht wordt opgedeeld in blokjes en elk blok wordt dan apart versleuteld. Dit wordt niet alleen gezien als een van de makkelijkste, maar ook een van de snelste algoritmen om toe te passen.

AES in Cipher Block Chaining (CBC) modus

Behalve de ECB modus, is er ook een meer ingewikkelde vorm van blokcodering mogelijk, namelijk de zogeheten CBC modus. Bij deze modus van coderen kun je verwachten dat elk blok afhankelijk is van alle leesbare tekst blokken die dan zijn verwerkt.

AES in Counter (CTR) modus

Tot slot is de CTR modus het meest populair. Dit is namelijk het meest veilig onder de drie modi, omdat onder andere elke stap op een parallelle wijze kan worden uitgevoerd.

De sterke punten en veiligheid van AES encryptie

Hieronder lees je meer over wat deze vorm van encryptie zo veilig maakt.

De factoren die bijdragen aan de AES beveiliging

Enkele factoren die bijdragen aan de AES beveiliging, staan hieronder concreet beschreven.

De sleutel lengte en complexiteit

Zoals besproken, zijn er drie verschillende soorten sleutel lengtes. Zo gebruikt AES-128 een 128-bits sleutel lengte, terwijl AES-192 een sleutel lengte van 192-bits toepast en AES-256 een sleutel lengte van 256-bits toepast.

Hoewel onder deze varianten AES-256 het meest complex en daardoor ook het meest veilig is, is zelfs AES-128 alsnog veilig. Immers, bij AES-128 kun je 10 codering rondes verwachten. Dit betekent dat er maar liefst 3.4 x 1038 verschillende combinaties mogelijk zijn, waar iemand van buitenaf niet zomaar bij kan.

Diffusie en verwarringseigenschappen

Als het gaat om AES, zijn er ook uitstekende diffusie en verwarringseigenschappen. Zo zijn de tabellen voor verwarring buitengewoon niet-lineair. Dit zorgt ervoor dat (verwachte) patronen in zekere mate worden vernietigd. Concreet gezien betekent dit voor jou als gebruiker dat iemand niet zomaar een bericht kan raden aan de hand van verwachte patronen.

Verder zorgt diffusie voor een zekere mate van verspreiding. Gemiddeld genomen verandert één bit input de helft van de output bits. Als het gaat om AES, zorgen dus zowel diffusie als verwarringseigenschappen voor een hoge mate aan veiligheid.

Weerstand tegen verschillende aanvallen

Als het gaat om AES-128, AES-192 en AES-256, kun je verwachten dat er respectievelijk 2128, 2192 en 2256 mogelijke sleutels zijn. Dit biedt dus weerstand tegen diverse aanvallen. Immers, bij een aanval of het uitputtend zoeken naar sleutels, probeert een aanvaller alle mogelijke sleutels voor een geselecteerde leesbare tekst uit totdat het ontcijferd wordt. Op praktisch gebied is het daardoor zo goed als onmogelijk om een AES codering te kunnen breken.

De cryptoanalyse inspanningen en AES beveiliging evaluaties

Behalve de technische gegevens, is het ook interessant om te kijken naar beveiliging evaluaties.

aes 256 encryptie

NIST’s evaluatie proces

AES is goedgekeurd door de NIST in de Verenigde Staten. De afkorting staat voor de National Institute of Standards and Technology. Dit zijn de criteria waar AES aan voldoet:

Beveiliging. Dit is gebaseerd op het vermogen om aanvallen te weerstaan. De belangrijkste factor betreft de sterkte van de veiligheid. AES is dus uiterst veilig gebleken.

Kosten. Dit aspect is erop gericht om niet exclusief te zijn, maar ook om wereldwijd en rechtenvrij te kunnen vrijgeven. AES voldoet hier ook aan.

Implementatie. Het gaat hierbij vooral om de algehele eenvoud, maar bijvoorbeeld ook de flexibiliteit van het algoritme. AES blijkt dus flexibel te zijn en makkelijk te implementeren.

Bekende aanvallen en kwetsbaarheden

Momenteel zijn zijkanaal aanvallen een krachtige crypt analysetechniek. Kennis van het encryptie algoritme wordt dan ingezet om een model zodanig te trainen dat de sleutel die wordt gebruikt voor de codering wordt herkend. Alhoewel er in de praktijk nog niet veel gevallen bekend zijn, is het uiteraard wel een gevaarlijke aanval op encryptie.

De huidige status van AES beveiliging

Als het gaat om encryptie, is AES-256 nog steeds de veiligste encryptie methode. Tot op heden wordt dit toegepast op niet alleen geheime overheidsdocumenten, maar ook onder andere binnen het bedrijfsleven.

Toepassingen van AES encryptie

Er zijn diverse toepassingen van AES mogelijk.

Veilige gegevensoverdracht en -opslag

AES zorgt voor een uiterst veilige gegevensoverdracht en -opslag. Zo wordt bijvoorbeeld het overdragen van persoonlijke informatie zoals je BSN nummer, veel veiliger gesteld. Ook is het belangrijk dat je online privé gegevens en bestanden veilig opgeslagen zijn, zodat je beschermd bent tegen ongewenste toegang als er data wordt gelekt.

Virtual Private Networks (VPN’s)

Een VPN is een zogeheten virtual private network. Voel je vrij om meer te lezen over wat een VPN is. Het is belangrijk om je online gegevens helemaal veilig te stellen. Je zou niet willen dat iemand bijvoorbeeld zomaar bij je bankgegevens komt. Als je de VPN van de aanbieder ExpressVPN inzet, dan zullen je online gegevens worden verzonden via een tunnel die is beveiligd met de sterkste vorm van encryptie, namelijk AES 256 encryptie. Deze vorm van encryptie wordt dan ook door beveiligingsexperts aangeraden en het wordt onder andere ook nog steeds door de Amerikaanse overheid ingezet om geheime informatie veilig te bewaren en te verzenden.

Aanbeveling: Dit zijn de top 5 VPN providers met top AES encryptie

Best Allround 1 ExpressVPN review 2024
9.8
2 CyberGhost VPN review 2024
9.3
3 Private Internet Access (PIA) VPN review 2024
9.2
4 IPVanish Review 2024
9
5 NordVPN review 2024
8.8

Draadloze communicatie en wifi-beveiliging

Ook wordt AES toegepast om draadloze netwerken te beveiligen, waaronder Wi-Fi-netwerken. Zo wordt de veiligheid op het web flink verhoogd.

Bestands- en schijf encryptie

Daarnaast wordt AES ook toegepast om onder andere bestanden en mappen op apparaten, maar bijvoorbeeld ook cloudopslag, veilig te stellen. Concreet gezien beschermt AES dus gevoelige gegevens tegen indringers.

FAQ

Welke alternatieven zijn er voor AES-encryptie?

Er zijn verschillende alternatieven voor AES (Advanced Encryption Standard) voor het versleutelen van gegevens. Enkele van de populaire alternatieven zijn:

  1. RSA (Rivest-Shamir-Adleman): RSA is een cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt voor zowel versleuteling als digitale handtekeningen. Het maakt gebruik van de eigenschappen van priemgetallen om gegevens te versleutelen en te ontcijferen.
  2. Triple DES (Data Encryption Standard): Triple DES is een symmetrisch encryptie-algoritme dat is gebaseerd op het oorspronkelijke Data Encryption Standard-algoritme (DES). Het maakt gebruik van drie opeenvolgende DES-sleutels om gegevens te versleutelen en te ontcijferen.
  3. Blowfish: Blowfish is een symmetrisch encryptie-algoritme dat is ontworpen als een alternatief voor DES. Het maakt gebruik van blokgrootte en een variabele sleutellengte tot 448 bits, waardoor het een flexibel en sterk algoritme is.
  4. Twofish: Twofish is een symmetrisch blokcijfer dat is ontworpen als een opvolger van Blowfish. Het is een van de vijf finalisten van het Advanced Encryption Standard (AES)-selectieproces en wordt beschouwd als een zeer veilig algoritme.
  5. Serpent: Serpent is een symmetrisch encryptie-algoritme dat een van de finalisten was in het AES-selectieproces. Het is ontworpen om veiligheid te bieden tegen verschillende cryptografische aanvallen en maakt gebruik van een substitutie-permutatienetwerk.

Het is belangrijk op te merken dat de keuze voor een versleutelingsalgoritme afhangt van verschillende factoren, zoals de beveiligingsvereisten, de toepassing en de implementatievereisten. Het wordt aanbevolen om advies in te winnen bij experts op het gebied van cryptografie bij het kiezen van het meest geschikte alternatief voor een specifieke situatie.

Is er een codering die nog beter is dan AES 256-codering?

De Advanced Encryption Standard (AES) met 256-bits versleuteling wordt momenteel beschouwd als een van de veiligste versleutelingsalgoritmen. Het is belangrijk op te merken dat AES 256-bit een zeer hoog beveiligingsniveau biedt en meer dan voldoende is voor de meeste gebruikssituaties.

Er is momenteel geen algemeen geaccepteerde codering die als “beter” of “veiliger” wordt beschouwd dan AES 256-bit. De meeste experts beschouwen AES 256-bit als voldoende veilig zolang de implementatie van het algoritme correct is en de sleutels goed beschermd zijn.

Het is echter belangrijk op te merken dat de veiligheid van een versleutelingsalgoritme niet alleen afhangt van de sleutellengte, maar ook van andere factoren zoals de implementatie, het sleutelbeheer en de bescherming van de geheime sleutels. Foutieve implementatie of onjuist sleutelbeheer kan leiden tot zwakke plekken in de beveiliging, zelfs bij een sterk algoritme als AES 256-bit.

Het is ook mogelijk dat er in de toekomst nieuwe versleutelingsalgoritmen worden ontwikkeld die een nog hoger beveiligingsniveau kunnen bieden. Onderzoek naar cryptografie is een continu proces en het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe algoritmen worden ontwikkeld die betere beveiligingseigenschappen hebben. Dergelijke nieuwe algoritmen moeten echter eerst grondig worden getest en beoordeeld door experts voordat ze als veiliger dan de gevestigde AES-standaard kunnen worden beschouwd.

Over het algemeen is AES 256-bit momenteel een van de veiligste versleutelingsalgoritmen die in veel toepassingen worden gebruikt. Het is belangrijk om de huidige best practices voor implementatie en sleutelbeheer te volgen om de veiligheid van versleutelde gegevens verder te verhogen.

Hoe lang zou het duren om een AES 256-codering te kraken?

AES 256-bits codering wordt beschouwd als extreem veilig en bestand tegen brute force-aanvallen. Bij een brute force aanval probeert een aanvaller systematisch alle mogelijke sleutelcombinaties om de juiste combinatie te vinden.

Het aantal mogelijke sleutelcombinaties in AES 256-bit is 2^256, wat een zeer groot aantal is. Zelfs met krachtige computersystemen of gespecialiseerde hardware, met de huidige technologische mogelijkheden en middelen, zou het extreem lang duren om alle mogelijke sleutelcombinaties te proberen.

Om een idee te geven van de tijdspanne wordt vaak de term “leeftijd van het universum” gebruikt. Dit betekent dat zelfs als alle computermiddelen ter wereld zouden samenwerken om een AES 256-bit encryptie te kraken, het meer tijd zou kosten dan de leeftijd van het bekende universum.

Het is belangrijk op te merken dat de veiligheid van AES 256-bits encryptie niet alleen afhangt van de sleutellengte, maar ook van de kwaliteit van de implementatie, de veiligheid van het sleutelbeheer en andere beveiligingsaspecten. Zorgvuldig gebruik van encryptietechnologie en naleving van de beste beveiligingspraktijken zijn cruciaal voor het handhaven van de veiligheid van versleutelde gegevens.

Over het algemeen is AES 256-bit een extreem veilige versleuteling en biedt het een zeer hoog niveau van bescherming voor vertrouwelijke gegevens. Het is zeer onwaarschijnlijk dat succesvolle ontcijfering door brute kracht aanvallen mogelijk is binnen een haalbare tijd.

Conclusie

AES (Advanced Encryption Standard) is een veelgebruikt symmetrisch encryptie-algoritme dat wordt gebruikt om gegevens te versleutelen en te beveiligen. Het werd in 2001 aangenomen als de opvolger van het verouderde Data Encryption Standard (DES). AES wordt wereldwijd erkend als een betrouwbaar en veilig encryptie-algoritme en wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen, variërend van communicatiebeveiliging tot gegevensopslag.

Het belang van AES-encryptie ligt in het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens. Het versleutelt gegevens met behulp van een sleutel, zodat alleen degenen met de juiste sleutel toegang hebben tot de gedecodeerde informatie. AES biedt een hoog beveiligingsniveau en is bestand tegen verschillende aanvalstechnieken, waardoor het een betrouwbare keuze is voor het beschermen van gevoelige gegevens.

Enkele sterke punten van AES zijn onder andere het feit dat het een gestandaardiseerd algoritme is dat wereldwijd wordt gebruikt, waardoor het compatibel is met verschillende systemen en implementaties. Het is ook efficiënt in termen van prestaties, wat betekent dat het in staat is om grote hoeveelheden gegevens snel te versleutelen en te ontcijferen.

Wat betreft toekomstige vooruitzichten en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van versleuteling, is het belangrijk op te merken dat cryptografie voortdurend evolueert om te voldoen aan nieuwe beveiligingsuitdagingen. Onderzoekers werken aan het verkennen van nieuwe algoritmen en methoden om nog sterkere en veiligere encryptieoplossingen te ontwikkelen.

Voor gebruikers die op zoek zijn naar extra beveiliging en privacy tijdens het gebruik van internet, kan een VPN (Virtual Private Network) zoals ExpressVPN een waardevolle aanvulling zijn. Een VPN versleutelt de internetverbinding van een gebruiker en leidt het verkeer via beveiligde servers, waardoor de gegevens worden beschermd tegen onderschepping en toegang door derden. ExpressVPN is een gerenommeerde VPN-provider die bekend staat om zijn hoge beveiligingsnormen en betrouwbaarheid. Het biedt versleuteling van militaire kwaliteit en helpt gebruikers hun online privacy te beschermen.

Ga naar ExpressVPN
Exclusieve aanbieding tot het einde van juni 2024

Charlotte

Charlotte, een cyberbeveiligingsexpert met een bachelorgraad in Informatietechnologie van de Technische Universiteit Delft, is een gepassioneerde internetliefhebber en is altijd al gefascineerd geweest door de online wereld. Haar bijzondere voorliefde ligt bij veiligheid en privacy op internet, en ze begrijpt het belang van privacy als het ultieme beschermingsmiddel. Als ervaren beveiligingsexpert blijft Charlotte voortdurend up-to-date op het gebied van beveiliging en bescherming op internet, en ze zet zich in om haar kennis te delen met onze lezers. Ze gelooft dat bewustwording van online bedreigingen en het nemen van de juiste maatregelen essentieel zijn in de digitale wereld van vandaag. U kunt contact opnemen met Charlotte via e-mail: charlotte@privacyenbescherming.nl.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

PrivacyEnBescherming.nl